Få styr på brandsikkerheden

Den mest udbredte årsag til brand på byggepladsen er arbejde med åben ild i forbindelse med f.eks. svejsning eller montering af tagpap. Men tager du de rette forhåndsregler, når du arbejder, kan du minimere risikoen for, at der opstår brand.

 

Først og fremmest kan du reducere brandrisikoen markant, hvis du husker at rengøre arbejdsstedet, herunder at fjerne brandbare materialer som savsmuld, olie mv., inden du går i gang med opgaven. Derudover kan det være en fordel altid at have nem og hurtig adgang til slukningsudstyr.

 

For at du som udførende kan arbejde med åben ild eller gnistproducerende værktøj, er det påkrævet, at du har taget et kursus i varmt arbejde. Ligeledes skal du sørge for at have den rette dokumentation, så du undgår at komme i vanskeligheder, hvis uheldet er ude, og der opstår brand.

 

Uanset hvilken type opgave, du udfører, bør du altid sætte dig ind i sikkerhedskravene. For at blive klogere på kravene til varmt arbejde udendørs kan du med fordel læse Brandteknisk Vejledning nr. 10 del 2 fra Brand- og sikringsteknisk Institut: http://www.dbi-net.dk/dbi-vejledning-10-del-2-varmt-arbejde/