Sikkert arbejde i højden

Nedfaldent værktøj og mangelfuld oprydning er ofte hovedsynderne, når det drejer sig om manglende arbejdssikkerhed på taget. Men også sikkerheden på stilladset er afgørende, når du befinder dig højt oppe.

 

Du kan forebygge ukærkomne skader og ulykker ved at tilrettelægge dit arbejde og sørge for, at byggepladsen er sikkert og hensigtsmæssigt indrettet. Det kan du bl.a. gøre ved at holde stilladsdækkene under kontrol, ligesom du med fordel kan anvende tekniske hjælpemidler som f.eks. hejsemateriel, når du transporterer dine produkter og materialer.