Eurotag rykker nu også på SBS-pap

Tagpapleverandøren Eurotag vil ikke længere afskære sig fra ordrer ved kun at satse på Derbigum. Et nyt SBS-produkt på leveringsprogrammet har udløst en række store ordrer og åbnet et nyt marked.

 

Målrettet salgsarbejde på et nyt produkt i sortimentet har betydet, at tagpapleverandøren Eurotag er rykket ind i kredsen af leverandører af traditionelle tolags-tagpapløsninger til den danske byggesektor.

 

Eurotag, der er eneforhandler af den belgiske tagpap Derbigum, har ellers været kendt som en stålsat fortaler for den ressource- og arbejdskraftbesparende Derbigum-løsning der udmærker sig ved med høj robusthed og lang levetid. Men den strategi har ikke kunnet undgå at koste ordrer i en branche, hvor en traditionel opfattelse, af at et tagpaptag består af to lag SBS-pap, sidder godt fast hos mange. Det konstaterer Ulrik Hoffmann, Key Account Manager for projektsalg hos Eurotag.

 

- Hidtil har vi blot kunnet sige øv i de sager, hvor vi ikke kunne overbevise en bygherre eller rådgiver om, at Derbigum var det rigtige valg. Og så i øvrigt ærgre os over at se en af vores gode tagentreprenørkunder være nødt til at vende sig mod en alternativ leverandør, siger Ulrik Hoffmann.

 

Det er den slags situationer, der har fået Eurotag til at tage tolagstagpapløsningen Residek på programmet. Residek fremstilles ligesom Derbigum på Imperbel-koncernens fabrik sydøst for Bruxelles i Belgien under strenge krav til miljøvenlighed og kvalitet. Men hvor Derbigum-navnet står for innovative produkter med fokus på lang dokumenteret holdbarhed, bæredygtighed eller særlige egenskaber i forhold til en række specifikke anvendelser, er Residek det enklere, traditionelle produkt til generel tagdækning.

 

Holder fast i Derbigum
At Eurotag har taget Residek på programmet er ifølge Ulrik Hoffmann ikke et udtryk for, at virksomheden nedtoner sit engagement i forhold til Derbigum-løsninger.

 

- Derbigum har helt unikke egenskaber på en lang række områder, og så har den en grøn profil, som byggesektoren efterspørger stadig mere. En række Derbigum-produkter er netop blevet optaget på den fællesnordiske miljøgodkendelsesorganisation Nordic Eco Labelings liste over byggevarer, der må indgå i svanemærket byggeri, så vi mener fortsat, at Derbigum er fremtidens tagpap, siger han.

 

Ulrik Hoffmann lægger vægt på, at Eurotag med Residek har fået mulighed for at kunne tilbyde sine kunder en mere komplet produktpalette. Dertil kommer den rene markedsmatematik, som fortæller, at SBS-løsninger fortsat udgør langt den største del af de udførte tagpapdækninger herhjemme.

 

- For mange branchefolk er det sådan, at en tagpapløsning pr. tradition skal have to lag SBS. Og vi vil naturligvis gerne have en andel af det marked også, siger Ulrik Hoffmann.

 

Med i kontrolordning
Eurotag har understreget, at man tager SBS-markedet alvorligt ved at lade sin Residek-tagpap optage i den frivillige tagmaterialekontrolordning TOR Godkendt, som i dag kun omfatter SBS-løsninger. Og så har tagbranchens daglige kvalitetskontrollører, tagentreprenørvirksomhederne, blåstemplet Residek ved at tage den i brug på en række aktuelle, store tagdækningsopgaver.

 

I et lejlighedskompleks, der lige nu er under opførelse i den nye københavnerbydel Bellakvarter tæt ved messe- og udstillingscenteret Bella Center på Amager, skal tagdækningsentreprenøren Krone Tag lægge i alt lægge 4000 kvadratmeter Residek.

 

Godt modtaget i branchen
Arbejdet er i gang, og projektleder Jan Birkemose kan konstatere, at det nye materiale er blevet godt modtaget af Krone Tags tagdækkere.  

 

- Vores tagdækkere kalder Residek for en af de bedste SBS-løsninger, de har arbejdet med. Den er god at svejse, kan tåle varmen og er meget fleksibel, siger han.

 

Jan Birkemose forventer, at Krone Tag vil have folk på byggepladsen på Amager til et godt stykke ind i næste år. Residek-tagpappen skal være underlag for et grønt tag med Sedum-planter, der ikke kræver en rodfast pap.

 

Ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i Lyngby har Multi-Tag lagt godt 6000 kvadratmeter Residek på en ny bygning, og på fagskolen TEC i Ballerup har Carstens Tagdækning renoveret en eksisterende tagflade med knap 11.000 kvadratmeter SBS-løsning fra Residek.

 

I Middelfart har tagdækningsentreprenøren Bakkekildegaard Byens Tag lagt knap 10.000 kvadratmeter Residek med tæt listedækning på et nyopført lejlighedskompleks bestående af mange, relativt små bygninger.