bips er det fælles udviklings- og digitale værktøjsforum for byggeri og anlæg

 

bips er en medlemsdrevet non-profit forening, der supporterer medlemsvirksomhederne og deres medarbejdere med standarder og værktøjer til det daglige arbejde og i deres samarbejde gennem byggeriets processer.

Det er byggeriets virksomheder, der via deres medlemskab og engagement driver bips. bips er summen af den viden, innovation og standardiseringskraft, som deltagerne i bips lægger i foreningens udviklingsprojekter og resultater. Derfor bør alle byggeriets virksomheder være med. 

 

Du kan downloade de seneste Tæt Tag Danmarks bips-beskrivelser på derbigum.dk

Vision og mission

Foreningen bips er det samlende forum for udvikling af standarder og værktøjer på tværs af brancher i bygge- og anlægssektoren. bips står for: byggeri – informationsteknologi – produktivitet – samarbejde.

 

bips udvikler fælles digitale strukturer og standarder for sprog, begreber, arbejdsmetoder, udvekslingsformater og andre værktøjer og understøtter implementering og anvendelse som de facto standarder i byggeri og anlæg. Få det uddybet i Byg bedre med bips standarder.

 

bips udvikler overordnede sektor- og branchestandarder for hele bygge- og anlægssektoren og specifikke arbejdsmetoder og værktøjer for medlemsvirksomheder og abonnenter.

 

bips har til formål at effektivisere byggeriets processer og løfte kvaliteten fra byggeprogram til drift og vedligehold. Det er en del af målsætningen, at der skal opnås produktivitetsgevinst her-og-nu. bips skal samtidig styre efter et langsigtet perspektiv, og sørge for at aktiviteterne bliver koordineret med andre initiativer i sektoren og internationalt.